::  !
2011: : - 2011 /

- 2011  

: sariman

:

( :)
   
   : (Pugoffka)
   : Sinitar, Overpowered
   :
    : Twilight sorrow
   : Zess
   : Uragiri Wa Boku no Namae o Shitteiru
   

   
   
   

:

( :)
   
   : , Blue Velvet
   : NonMei
   : -
    : " "
   : ,
   : Original
   

   

   

-

( 16.08.2011)
   

: